תפריט
חיפוש

תקנון האתר / תנאי שימוש

 1. האתר Angler.co.il (להלן "האתר") מופעל על ידי מפעילי האתר (להלן:"החברה" ו/או מפעילי האתר).

 2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד גם לנשים.

 3. תקנון זה משמש הסכם מחייב בין הגולש לחברה/מפעילי האתר, גלישה באתר / שימוש באתר זה זה כפוף לתנאי תקנון זה וגלישה באתר זה מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה.

 4. הגולש מצהיר שקרא והסכים לכל הסעיפים המופיעים בתקנון, במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אנא הימנע משימוש באתר זה.
 5. מפעילי האתר רשאים לשנות/להוסיף/למחוק/לתקן דברים בתקנון זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 6. יודגש כי התקנון המחייב הוא התקנון העדכני ביותר.
 7. החברה אינה מתחייבת כי אתר זה יהיה זמין כל הזמן, ורשאית להפסיק פעילות אתר זה בכל זמן, וללא הודעה מוקדמת.

 8. מפעילי האתר רשאים לחסום גישה לגולשים אשר עוברים על תנאי התקנון ו/או שמנסים לעבור על כל הוראת דין.

 9. מפעילי האתר או נציגיו, אינם אחראים במקרה של פריצה לאתר וחדירה, לנזק שייגרם חו"ח למכשירי הגולש על ידי (וירוסים, תוכנות רוגלה, וכו').

 10. החברה מפרסמת קישורים של מוצרים מאתרים כגון( Aliexpress/Ebay/Amazon) (להלן "אתרי מכירה"), החברה אינה מוכרת מוצרים אלו, ולחברה לא תהיה שום אחריות על מוצרים אלו, קניית מוצרים אלו מקישורים מהאתר הינם באחריות הגולש בלבד, ולא תהיה לו כל עילה/תביעה בעתיד כנגד מפעילי האתר/החברה בגין נושא זה.

 11. בנוסף, כל המידע כגון(תמונות,מחירים,וכיוצ"ב) המופיע באתר הינו מידע הלקוח מאתרי מכירה כמו המוזכר דלעיל, ולכן דיוק המידע אינו באחריות החברה/אתר. על הגולש לבדוק את אמיתות המידע/דיוק המידע.

 12. הזמנת השירותים/מוצרים נעשית מול אתרי המכירה בלבד.

 13. מפעילי האתר מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק שעלול להגרם בין אם עקיף ובין אם ישיר בגין שימוש באתר זה ובמידע המופיע בו, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר או בכל שירות המופיע באתר או כתוצאה מהסרת שירותים/מוצרים המופיעים באתר או בגין הפסקת פעילות האתר, וכאמור אין למפעילי האתר כל ערובה לטיב/איכות המוצרים המופיעים באתר, הגולש מצהיר כי לא יהיו לו כל טענות/תביעות/דרישות כנגד מפעילי האתר, והגולש מצהיר כי לוקח אחריות אישית ובלעדית בגין שימוש באתר זה. 
 14. כל שימוש במידע המופיע באתר הינו באחריות הגולש בלבד.

 15. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, קודי מקור הכוללים( css/javascript/html וכיוצ"ב), עיצובים ותכנים שבו הינם בבעלות החברה/מפעילי האתר, אין להעתיק/להפיץ/לשדר/לפרסם.